Thứ Bảy, 22/06/2024 09:36 (GMT +7)

Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Quy chế về công tác dân vận tại Châu Thành

Thứ 3, 28/05/2024 | 16:38:02 [GMT +7] A  A

Ngày 28/5/2024, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Bốn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác Dân vận Huyện ủy Châu Thành.

Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Quy chế về công tác dân vận tại Châu Thành

Sau hơn 02 năm thực hiện Quy chế, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cấp, các ngành được nâng lên. Công tác dân vận đã góp phần thiết thực xây dựng đoàn kết trong Nhân dân, giữ vững ổn định tình hình cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động giám sát, góp ý đã giúp cho cấp ủy, chính quyền thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến Nhân dân. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm. Trong 02 năm đã cấp ủy, chính quyền huyện đã đối thoại 08 cuộc với hơn 1.000 lượt người dự, có 68 ý kiến, những ý kiến, kiến nghị đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, kịp thời giải quyết xong 23/23 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn đề nghị  Ban Thương vụ Huyên ủy cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế về công tác dân vận đạt kết quả cao. Trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ huyện đến các xã, thị trấn, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; chủ động lựa chọn những vấn đề xác đáng, xuất phát từ thực tiễn để đề xuất những nhiệm vụ, chủ trương mới về công tác dân vận, huy động sức mạnh toàn dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị./.

Hoàng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu