Thứ Ba, 25/06/2024 08:40 (GMT +7)

Tỉnh ủy tổng kết Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị - Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Thứ 6, 01/03/2024 | 18:05:00 [GMT +7] A  A

Chiều 1/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị Tỉnh ủy khóa XI, nhằm tổng kết Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền.

Hội nghị Tỉnh ủy khóa XI tổng kết Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận, thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tỉnh đã tổ chức thành công, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong bối cảnh tập trung thực hiện “mục tiêu kép”. Thành công của Đại hội Đảng các cấp tạo sự đồng thuận trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt; tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của trung ương. Trong đó, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thực hiện theo quy định. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, một số nơi thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chưa thật sự phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chỉ đạo

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện nghiêm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; trước mắt là lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo số lượng, chất lượng (chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ).

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện phải thực chất, tránh hình thức, đối phó, cần chọn khâu đột phá để tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng. Đối với các kiến nghị của địa phương, đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết hoặc đề xuất trung ương giải quyết theo thẩm quyền./.

Thanh Thủy – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu