Thứ Tư, 19/06/2024 01:49 (GMT +7)

Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin đối ngoại năm 2023

Thứ 4, 24/01/2024 | 14:37:39 [GMT +7] A  A

Sáng nay, 24/1, Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thông tin đối ngoại năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH - Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo luôn chú trọng đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan, trọng tâm, trọng điểm các sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Long An, góp phần rất lớn trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng ngày càng được tăng cường; đồng thời quan tâm, duy trì tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân với các huyện Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải đề nghị trong thời gian tới, ban chỉ đạo thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với phương châm: “Kiên định - Chủ động - Kịp thời - Sáng tạo - Hiệu quả” và có tính thuyết phục cao. Đồng thời, quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác đối ngoại hiện đại nhưng vẫn phải đậm đà bản sắc dân tộc, đó là đối ngoại mang bản sắc cây tre Việt Nam.

19 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được trao giấy chứng nhận và khen thưởng

Dịp này, có 35 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và có thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023; đồng thời có 19 tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được trao giấy chứng nhận và khen thưởng./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu