Thứ Ba, 18/06/2024 10:40 (GMT +7)

Tổng kết hoạt động ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước tỉnh 2023

Thứ 4, 31/01/2024 | 04:10:51 [GMT +7] A  A

Chiều 30/1/2024, tại Cục Thuế tỉnh đã diễn ra hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán. Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước tỉnh 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn chỉ đạo hội nghị.

Tổng kết hoạt động ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước tỉnh 2023

Năm qua, ngành Thuế đã tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành vượt mức thu ngân sách Trung ương và địa phương giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 do HĐND và UBND tỉnh giao. Tổng thu NSNN năm 2023 là 20.975 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán TW, đạt 104,1% dự toán địa phương giao.

 Năm 2024, ngành Thuế quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã được Trung ương, HĐND và UBND tỉnh giao. Cụ thể: Dự toán Trung ương giao tổng thu toàn tỉnh là 21.125 tỷ đồng. Dự toán năm 2024 HĐND và UBND tỉnh giao tổng thu toàn tỉnh là 21.288,4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn chỉ  đạo

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2024 được Trung ương và Tỉnh giao; Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước tỉnh 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn chỉ  đạo Cục Thuế tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được năm 2023, khắc phục những tồn tại hạn chế và tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế để đảm bảo sự công bằng trong thu thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ thuế, giảm thiểu tối đa nợ đọng về thuế đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đôn đốc kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra./.

Quế Quyên – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu