Thứ Ba, 25/06/2024 11:34 (GMT +7)

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

Thứ 7, 18/05/2024 | 07:36:35 [GMT +7] A  A

Ngày 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì. Tại điểm cầu Long An, dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Long An

Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và để bảo đảm phát huy những thành tựu, kết quả của giám định tư pháp, ngày 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Thực hiện Luật Giám định tư pháp, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Đến nay, cả nước có 580 tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 1.039.615 vụ việc ở các lĩnh vực chủ yếu theo trưng cầu của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả, tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra 9 giải pháp, 3 kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp. Đồng thời, Bộ Tư pháp có 5 đề xuất, kiến nghị Chính phủ đối với Đề án 250, nhằm tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng trong thời gian tới.

Trong chương trình hội nghị, đại biểu được nghe các tham luận và trao đổi của đại diện một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương về thực trạng hoạt động giám định tư pháp trong công an nhân dân, lĩnh vực tài chính, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động pháp y./.

 Ngọc Huyền – Đức Cảnh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu