Thứ Ba, 18/06/2024 08:52 (GMT +7)

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối quý I/2024 đạt khoảng 105.000 tỷ đồng

Thứ 5, 04/04/2024 | 11:57:14 [GMT +7] A  A

Theo Cục thống kê tỉnh, hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quý I/2024 ổn định và phát triển. Lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thông thường ở mức 7,8 -10,1%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên là 3,7%/năm.

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối quý I/2024 đạt khoảng 105.000 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối quý I/2024 đạt khoảng 105.000 tỷ đồng, tăng 0,75% so với đầu năm và tăng hơn 10% so cùng thời điểm năm trước. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt hơn 135.095 tỷ đồng, tăng gần 1,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn hơn 1,5%.

Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng bình quân của Ngân hàng thương mại ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi huy động không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; lãi suất đối với tiền gửi từ 1 tháng - dưới 6 tháng, từ 6 tháng - 12 tháng ở mức từ 2,5 - 6,1%/năm và từ 6,8 -7,8%/năm đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên./.

Thanh Thủy – Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu