Thứ Tư, 19/06/2024 15:26 (GMT +7)

Thành phố Tân An tổ chức Đại hội Hội Luật gia nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 2, 10/06/2024 | 11:21:08 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 08/6/2024, Hội Luật gia TP.Tân An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 -2029. Ông Đặng Văn Xướng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An; ông Võ Hồng Thảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân An đến dự.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2024, Hội Luật gia thành phố đã chủ động, phối hợp tham mưu triển khai, thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021”.

Qua 5 năm thực hiện Đề án đã có 14/14 xã, phường thành lập Trung tâm Pháp luật cộng đồng, tập hợp được 162 cán bộ công chức xã, phường, tham gia vào Ban chủ nhiệm, huy động 100 cộng tác viên làm tuyên truyền viên cho Trung tâm, thành lập được 14/14 xã, phường có Chi hội Luật gia với 216 hội viên và các lực lượng này đã tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật được 105 cuộc với 13.800 lượt người dự, tham gia hòa giải thành 253 đơn yêu cầu hòa giải, đạt tỷ lệ 98%, góp phần làm cầu nối đưa pháp luật vào đời sống.

Thành hội có 24 hội viên là báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, các Chi hội trực thuộc Thành hội đều có cán bộ, hội viên là báo viên pháp luật của ngành, cơ quan, đơn vị công tác; các Trung tâm Pháp luật cộng đồng ở cơ sở đều có từ 3-5 tuyên truyền viên pháp luật. Nhiệm kỳ qua, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội, của địa phương.

Hội Luật gia TP.Tân An có bước phát triển tích cực, số lượng đội ngũ hội viên tăng lên rõ rệt, chất lượng được nâng cao số hội viên kết nạp mới 151 hội viên, có 14/14 xã, phường thành lập được chi hội hoạt động đúng theo Điều lệ Hội.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nâng cao vị thế của Hội. Xây dựng hội thật sự là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố. Lãnh đạo tất cả hội viên hoạt động theo phương châm nhà nước giao nhiệm vụ hàng năm và tuỳ vào thu ngân sách thành phố có được mà hỗ trợ cho hội hoạt động hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Hồng Thảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân An ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Luật gia thành phố trong nhiệm kỳ qua đã  quan tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội; thường xuyên tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội cho cán bộ Hội Luật gia xã, phường,…

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 27 thành viên; bầu đại biểu dự Đại hội Luật gia tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Nguyễn Thị Bích Vân tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia TP.Tân An khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Hội nhiệm kỳ qua cũng được biểu dương, khen thưởng./.

Phạm Ngân – Nhựt Kha

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu