Chủ Nhật, 26/05/2024 10:50 (GMT +7)

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Ban của HĐND tỉnh và huyện

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:32:44 [GMT +7] A  A

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề”, đây là chủ đề hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Ban của HĐND tỉnh với các ban của HĐND cấp huyện năm 2024. Hội nghị diễn ra chiều ngày 16/4.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Ban của HĐND tỉnh với các ban của HĐND cấp huyện

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng quan trọng của cơ quan dân cử, giám sát không chỉ tập trung tại các kỳ họp mà còn được thực hiện thường xuyên, liên tục giữa hai kỳ họp với nhiều chủ thể khác nhau.

 Tại hội nghị, các ban HĐND đã tham luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND. Từ những trao đổi trên, hội nghị đã thống nhất một số vấn đề cốt lõi trong công tác giám sát chuyên đề như: cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hết sức coi trọng việc lựa chọn nội dung giám sát, xác định phạm vi và đối tượng giám sát; Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức giám sát; đồng thời, coi trọng giám sát chuyên đề bằng hình ảnh và hết sức chú trọng khâu “hậu giám sát”.

Thông qua hội nghị nhằm tạo mối quan hệ phối hợp công tác giữa các Ban của HĐND tỉnh với các Ban của HĐND cấp huyện, cùng chia sẻ những cách làm hay, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện hoạt động của các Ban theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu