Thứ Ba, 25/06/2024 13:19 (GMT +7)

Triển khai dự án Tổng thể đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Thứ 2, 11/03/2024 | 11:41:25 [GMT +7] A  A

Hiện nay, Long An đang triển khai dự án Tổng thể đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tổng cộng 107 xã, phường, thị trấn; trong đó: đã hoàn thành giai đoạn Đo đạc lập bản đồ địa chính, đang thực hiện giai đoạn Kê khai đăng ký, xét duyệt cấp xã, dự kiến đến cuối năm 2024 hoàn thành, với tổng kinh phí thực hiện hơn 497 tỷ đồng.

Triển khai dự án Tổng thể đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Từ năm 2008 đến nay, Long An cơ bản hoàn thành đo đạc nâng tỷ lệ bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp ngoài thực địa tại 81/188 xã, phường, thị trấn; năm 2021 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”.

Kết quả, tỉnh hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 15/15 đơn vị hành chính cấp huyện. Thống kê đến đầu tháng 03/2024, đã có dữ liệu không gian hơn 1,7 triệu thửa đất, dữ liệu thuộc tính hơn 1,4 triệu thửa đất và hơn 986.600 Giấy chứng nhận có hồ sơ quét. Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, giá đất cũng được xây dựng hoàn thành 15/15 đơn vị hành chính cấp huyện./. 

Thanh Thủy – Hùng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu