Thứ Tư, 19/06/2024 02:32 (GMT +7)

Trong năm 2023 Long An tuyển sinh đào tạo hơn 20.900 lao động

Thứ 4, 17/01/2024 | 06:40:01 [GMT +7] A  A

Xác định công tác giải quyết việc làm cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong năm 2023, tỉnh Long An đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả, qua đó, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong toàn tỉnh xuống còn 1,89%.

Trong năm 2023 Long An tuyển sinh đào tạo hơn 20.900 lao động

Bên cạnh đó, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng được quan tâm, giúp nâng cao thu nhập, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho thanh niên và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2023, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo hơn 20.900 lao động các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và thường xuyên. Trong đó, tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 18.800 thanh niên, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt gần 74%.

Sau khi đào tạo, trên 90% thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định. Ngoài ra, trong số hơn 2.000 lao động qua đào tạo nghề nông thôn năm 2023, tỷ lệ thanh niên chiếm gần 10%. Thanh niên còn được tạo điều kiện vay vốn làm kinh tế với gần 117 tỷ đồng, hỗ trợ 27 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên./.

Kim Xuyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu