Thứ Ba, 25/06/2024 06:52 (GMT +7)

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều nội dung quan trọng

Thứ 6, 22/03/2024 | 16:35:14 [GMT +7] A  A

Sáng 22/3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội, phong trào nông dân, với sự tham dự của 35.040 đại biểu tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ngô Thanh Tuyền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Long An.

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028); những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung).

Cùng với đó, hội nghị cũng đã triển khai Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028); Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp nắm bắt, quán triệt đầy đủ các nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội, phong trào nông dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Huyền – Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu