Thứ Ba, 25/06/2024 13:29 (GMT +7)

Tuyên truyền Đề án thực hiện chương trình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:41:03 [GMT +7] A  A

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền “Đề án thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp” năm 2024”, nhằm tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương và giải pháp thực hiện, tạo sự đồng thuận trong triển khai Đề án.

Tuyên truyền Đề án thực hiện chương trình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và tình hình triển khai Đề án giai đoạn 2021 - 2025, giới thiệu mô hình thực hiện nông nghiệp ứng dụng cao đem lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Kết quả thực hiện đề án sẽ được đăng tải, chia sẻ trên các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội

Sở đặt hàng sản xuất các sản phẩm truyền thông như phóng sự, inforgraphic, clip ứng với 4 cây, 2 con thuộc vùng Đề án để đăng tải, chia sẻ trên các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội, đặt banner, đường dẫn tuyên truyền trên các Website sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, đồng thời kết hợp kế hoạch thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên báo chí ngoài tỉnh để tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu