Thứ Ba, 25/06/2024 05:38 (GMT +7)

UBND Cần Đước: Những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện năm 2024

Thứ 6, 24/05/2024 | 11:06:18 [GMT +7] A  A

Tại cuộc họp lệ tháng 5 vào chiều ngày 23/5/2024, Quyền Chủ tịch UBND Cần Đước - Đào Hữu Tấn chỉ đạo các ngành tập trung thực hiện công tác thu ngân sách, thu cân đối, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng; đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác …trên địa bàn huyện.

Cuộc họp lệ tháng 5 năm 2024 của UBND huyện

Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện tiếp tục tăng trưởng 3 khu vực, có 22/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch tiến độ đề ra. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển. Huyện thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng 3 cụm công nghiệp, 2 khu tái định cư đạt 81%. 

Sản lượng nông nghiệp đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 như sản lượng lúa tăng 9.087 tấn, rau tăng 1.700 tấm, tôm tăng 50,19 tấn. Công tác chuyển đổi số có sự tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, thúc đẩy chuyển chuyển đổi số. Qua đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 98,98%. Tỷ lệ hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Huyện xã hội hóa trên 14 tỷ đồng chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Cùng với đó, huyện mở 7 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 7.633 lao động.

 Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trong năm 2024, huyện tăng cường quản lý, chỉ đạo các ngành đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ, trong đó rà soát lại từng tiêu chí cụ thể trong từng lĩnh vực, quyết liệt chủ động hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của từng ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắt… đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2024./.

Cẩm Tú

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu