Thứ Hai, 17/06/2024 04:49 (GMT +7)

UBND Thị xã Kiến Tường thông qua báo cáo 06 tháng đầu năm 2024.

Thứ 2, 03/06/2024 | 17:55:14 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 03/6/2024, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ chủ trì họp thành viên UBND thị xã thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

UBND Thị xã Kiến Tường thông qua báo cáo 06 tháng đầu năm 2024.

Các đại biểu dự họp đều thống nhất đánh giá, trong 06 tháng đầu năm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội được tập trung thực hiện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã được các ngành, các cấp chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời ngay từ đầu năm và cơ bản đạt yêu cầu đề ra; kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội được duy trì và có bước phát triển, công tác chính sách và an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, trật tự xã hội được giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn thị xã đánh giá lại kết quả đạt được, phân tích một số tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp trong công tác phối hợp xử lý, giải quyết công việc được giao và theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Trong đó, tập trung kiểm tra, theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp và tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho nông dân; Thực hiện các giải pháp, lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Bình Hiệp và nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Thạnh Trị. Thực hiện tốt công tác lập lại trật tự mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã; kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng theo đúng quy định./.

Hoài Phương

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu