Thứ Bảy, 15/06/2024 11:47 (GMT +7)

UBND tỉnh Long An có nhiều chính sách phát triển thanh niên

Thứ 5, 06/06/2024 | 12:24:35 [GMT +7] A  A

Chiều 5/6, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, trưởng đoàn công tác của HĐND tỉnh có buổi giám sát UBND tỉnh về việc phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn.

UBND tỉnh Long An có nhiều chính sách phát triển thanh niên

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 98 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030, đến nay, UBND tỉnh đã thực hiện đạt 11/18 chỉ tiêu; dự kiến cuối năm 2025 sẽ đạt 17/18. Đối với 28 nhiệm vụ, chương trình, đề án: đã có 07 nhiệm vụ được triển khai thực hiện thường xuyên hàng năm và phát huy hiệu quả; 01 Đề án đang triển khai; 03 Đề án, chương trình đã triển khai.

Qua khảo sát thực tế tại các địa phương và báo cáo của UBND tỉnh, Đoàn giám sát cũng đặt ra một số vấn đề quan tâm, như: các chính sách hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lao động, việc làm; công tác duy tu, bảo dưỡng quản lý và hiệu quả các công trình phát triển thanh niên; tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật còn cao;…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu

Trên cơ sở các nội dung được UBND tỉnh làm rõ, giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại trong việc triển khai Nghị quyết 98 của HĐND tỉnh. Qua đây, để Nghị quyết này đi vào thực chất, ông đề nghị UBND tỉnh sớm khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế qua triển khai thực hiện Nghị quyết 98 mà Đoàn giám sát đã ghi nhận, nhất là có giải pháp phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu còn hạn chế hiện nay.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết 98 của HĐND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là tăng cường kết nối, hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm cho thanh niên. Gắn với đó là công tác vận động, xã hội hóa các thiết chế văn hoá, thể dục thể thao để tạo điều kiện thanh niên phát triển về mọi mặt./.

Huỳnh Phong – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu