Thứ Sáu, 14/06/2024 18:51 (GMT +7)

Thành phố Tân An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:32:24 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 17/5/;2024, Thành ủy Tân An tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Trần Hoàng Nhân - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Toạ đàm, gặp gỡ những điển hình tiên tiến

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Tân An thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra, đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, trong cán bộ đảng viên và Nhân dân thành phố thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, được đông đảo hội, đoàn viên và quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Công Đỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố, đây chính là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn tới. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố tiếp tục nổ lực, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng thành phố Tân An đạt chuẩn Đô thị văn minh.

Thành phố Tân An tuyên dương các điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

Nhân dịp này, có 13 tập thể và 35 cá nhân được có thành tích tiêu biểu xuất sắc được biểu dương khen thưởng trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023./.

Phương Đài – Nhựt Kha

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu