Thứ Bảy, 15/06/2024 12:13 (GMT +7)

Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Tân Thạnh đạt hạng nhất cụm thi đua số 2

Thứ 2, 15/01/2024 | 15:18:20 [GMT +7] A  A

Ngày 15/01/2024, UBND huyện Tân Thạnh tổ chức tổng kết công tác ngành Văn hoá, Thông tin và Truyền thanh; Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Hà Thanh Chì đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác

Trong năm, hoạt động truyền thanh thực hiện 395 chương trình thời sự với trên 3.000 tin, 464 bài, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử 738 tin, bài với 1.374 hình ảnh; trang ZOA “UBND huyện Tân Thạnh”, Trang ZOA “UBND các xã, thị trấn” đã đăng 814 tin, bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn huyện, văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện. Xây dựng mới nhiều chuyên mục mang tính định hướng và theo dòng sự kiện. Tổng số lượt truy cập trang đạt trên 677.510 lượt.

Hoạt động chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện rộng khắp công tác truyền thông hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Hỗ trợ, hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, quan tâm đến công tác quản lý hoạt động báo chí, cung cấp các thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Hà Thanh Chì chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc thực hiện chỉ tiêu thi đua của Sở góp phần duy trì giữ vững và nâng cao thành tích đạt được của huyện; thực hiện tốt công tác phát thanh, thông tin, tuyên truyền với mọi hình thức; đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở, góp phần giúp cho phong trào phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao của huyện phát triển, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 43 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào văn hóa, gia đình, thể dục - thể thao và xây dựng đời sống văn hóa; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; hoạt động công tác truyền thanh năm 2023./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu