Thứ Tư, 29/05/2024 10:34 (GMT +7)

Về nhà Mẹ

Thứ 3, 07/05/2024 | 10:08:35 [GMT +7] A  A

Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là việc làm ý nghĩa thiết thực, Huyện đoàn Đức Hòa đã triển khai thực hiện mô hình “Về nhà mẹ” gắn với chăm lo đời sống tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng; cựu tù kháng chiến qua các thời kỳ và các gia đình có công cách mạng trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Đức Hòa đến thăm hỏi, động viên tinh thần các Mẹ Việt Nam anh hùng

Định kỳ mỗi tháng, Huyện đoàn Đức Hòa  phối hợp cùng các cơ sở đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu tù kháng chiến và gia đình có công cách mạng; thông qua mô hình "Về nhà mẹ" đoàn viên - thanh niên trong địa phương sẽ tổ chức dọn dẹp, thắp hương, đặc biệt nấu một bữa cơm ấm áp và trò chuyện cùng gia đình mẹ.

Anh Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa, huyện Đức Hòa  cho biết: “Về nhà mẹ”  là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện nghĩa cử tri ân của thế hệ trẻ, đối với những đóng góp hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng cũng như những người có công cách mạng, các cụ tù kháng chiến qua các thời kỳ và các gia đình chính sách từ đó giúp Đoàn viên - Thanh niên ý thức được trách nhiệm của mình, cố gắng rèn luyện về mọi mặt, gìn giữ và phát huy những thành quả của thế hệ đi trước, góp sức xây dựng quê hương Đức Hòa.

Chương trình “Về nhà mẹ” giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, thanh niên

Song song đó, mô hình “Về nhà mẹ” còn nâng cao hiệu quả, công tác giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, thanh niên nhất là trong giai đoạn hiện nay, góp phần kiến thiết đất nước ngày một giàu mạnh./.

Anh Thư – Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu