Thứ Tư, 29/05/2024 10:04 (GMT +7)

Xây dựng Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:44:06 [GMT +7] A  A

Ngày 8/5, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất. Tham dự tại điểm cầu Long An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Long An

Đối với dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, theo dự thảo, nghị định này gồm 3 chương, 36 điều về phạm vi điều chỉnh, nghị định quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. Riêng với dự thảo Nghị định quy định về giá đất có 6 chương, 43 điều về phạm vi điều chỉnh, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất.

Tại Hội nghị, đại biểu và chuyên gia thảo luận, đề xuất các vấn đề liên quan căn cứ, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất; lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng - Trần Hồng Hà ghi nhận ý kiến, góp ý của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Nghị định. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất thời gian tới./.

Văn Tài - Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu