Thứ Tư, 19/06/2024 14:30 (GMT +7)

Xây dựng và phát huy vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:38:05 [GMT +7] A  A

Phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Long An lớn mạnh về số lượng, chất lượng, đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà tỉnh hướng đến trong kế hoạch  triển khai chương trình của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Xây dựng và phát huy vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Cụ thể, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030: Phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Long An có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực; một số doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045: một số doanh nghiệp vươn tầm thế giới; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh; tăng cường, đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng;….

Thông qua việc triển khai kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Long An có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu