Thứ Hai, 27/05/2024 18:54 (GMT +7)

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thứ 6, 10/05/2024 | 00:18:00 [GMT +7] A  A

Chiều 10-5, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và điểm cầu cấp xã. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh có Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh – Phan Thị Mỹ Dung.

Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tại hội nghị, đại biểu tham dự tập huấn nghe Giám đốc Sở tư pháp tỉnh – Phan Thị Mỹ Dung triển khai, quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1335/UBND-NCTCD ngày 06/02/2024 về việc sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An. Đồng thời được tập huấn việc triển khai thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị đại biểu còn được phổ biến về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024, cũng như trao đổi về những kỹ năng, lưu ý trong công tác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu các công tác này ở các cấp trên địa bàn tỉnh nắm vững các quy định mới của pháp luật, nhất là nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

 Ngọc Huyền – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu