Thứ Sáu, 24/05/2024 23:08 (GMT +7)

Huyện Châu Thành tập huấn kiến thức kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ 4, 15/05/2024 | 10:44:40 [GMT +7] A  A

Ngày 15/5/2024, Huyện Châu Thành phối hợp với Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Long An  đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưởng kiến thức kinh tế tập thể, hợp tác xã, bản chất kinh tế hợp tác xã cho thành viên Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện, UBND xã, thị trấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Hợp tác xã, Ban kiểm soát Hợp tác xã trên địa bàn huyện tham dự.

Đại biểu dự tập huấn

Trong  thời gian 1 ngày, các học viên được nghe ông Trần Quốc Toản - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An triển khai một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về : “ Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức  về kinh tế tập thể, hợp tác xã, bản chất hợp tác xã…. Qua đó giúp học viên nâng cao năng lực quản trị và điều hành hợp tác xã; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã ; các lợi ích trong quy trình liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp; từ đó giúp các học viên có thêm kiến thức trong việc xây dựng chiến lược và phương án sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất. Đây cũng là dịp để các học viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác. góp phần đưa nền kinh tế tập thể, hợp tác xã  ngày càng phát triển./.

 Minh Trực

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu