Thứ Tư, 17/07/2024 02:10 (GMT +7)

Khảo sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Đức Hòa

Thứ 5, 13/06/2024 | 06:30:08 [GMT +7] A  A

Ngày 12/6/2024, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác của tỉnh do ông Trần Hoài Bão – Phó chủ tịch phụ trách Liên minh hợp tác xã tỉnh làm trưởng đoàn có buổi khảo sát nắm bắt tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Đức Hòa. Tiếp đoàn có Phó chủ tịch UBND huyện Trương Minh Hoàng, đại diện các phòng liên quan.

Thành viên hợp tác xã có ý kiến về thúc đẩy phát triển hợp tác xã

Đến nay, huyện Đức Hòa thành lập được 31 hợp tác xã, trong đó 21 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 10 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Về tình hình hoạt động, huyện có 23 hợp tác xã đang hoạt động và 8 hợp tác xã ngưng hoạt động. Và huyện đã thành lập 113 tổ hợp tác đang hoạt động, trong đó 91 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, 22 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Thời gian qua, huyện Đức Hòa luôn quan tâm xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác góp phần nâng cao giá trị kinh tế của các sản phẩm, thúc đẩy việc tiêu thụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân trên địa bàn. Một số hợp tác xã chủ động trong xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, nắm bắt thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất, hoạt động có hiệu quả.   

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về giải pháp trong thời gian tới nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện, tập trung phân tích các tồn tại hạn chế như khó khăn về vốn sản xuất; đa số thành viên trong các hợp tác xã thiếu tính liên kết trong hoạt động sản xuất; chưa sản xuất theo nhu cầu thị trường còn sản xuất theo tập quán sẵn có; một số hợp tác xã còn tình trạng ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; lãnh đạo hợp tác xã không đảm bảo về trình độ, năng lực quản lý, điều hành hoạt động của hợp tác xã; giải thể hợp tác xã nhưng còn vướng nợ thuế…

Thay mặt đoàn khảo sát, ông Trần Hoài Bão – Phó chủ tịch phụ trách Liên minh hợp tác xã ghi nhận khó khăn, vướng mắc tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Đức Hòa. Trong thời gian tới, ông đề nghị UBND quan tâm thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cơ chế chính sách cho các hợp tác xã hoạt động. Đồng thời, ông đề nghị huyện cần kiện toàn lại ban chỉ đạo, giao việc cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, tổ chức hội nghị, sơ kết, tổng kết nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả của các hợp tác xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thành viên./.

Thảo Nguyên – Nhật Huy

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu