Thứ Hai, 17/06/2024 10:59 (GMT +7)

Kiến Tường: Trường THPT Thiên Hộ Dương tổng kết năm học 2023 - 2024

Thứ 7, 01/06/2024 | 09:36:17 [GMT +7] A  A

Trường THPT Thiên Hộ Dương Thị xã Kiến Tường long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2023 -2024.

Kiến Tường: Trường THPT Thiên Hộ Dương tổng kết năm học 2023 - 2024.

Năm học 2023 - 2024 là năm học thứ 3 nhà trường đi vào hoạt động, với tổng số 716 học sinh. Trong đó, học sinh khối 10 có 197 em, học sinh khối 11 có 263 em và học sinh khối 12 có 256 em. Toàn trường có 44 cán bộ- giáo viên, nhân viên, để đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đối với các lớp chất lượng cao, nhà trường thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát việc thực hiện nội dung phân phối chương trình đã duyệt.Giáo viên dạy các lớp chất lượng cao đa dạng hóa hình thức tổ chức lớp học; phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá. Đồng thời, phát huy triệt để hiệu quả của hệ thống tài liệu, sách tham khảo và máy vi tính của thư viện, đặc biệt còn xây dựng mô hình “Tủ sách cùng đọc” đặt ở các sảnh nhà trường, từ đó kích thích ý thức đọc sách của học sinh.

Song song đó, giáo viên thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Việc kiểm tra, đánh giá học sinh không chỉ thực hiện trên giấy mà đa dạng hóa dưới nhiều phương thức. Trong đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi - đáp, viết ngắn, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học. Việc đổi mới phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã khích lệ được ý thức, thái độ, tinh thần học tập của học sinh đạt kết quả cao nhất. 

Ban giám hiệu Trường THPT Thiên Hộ Dương đã tuyên dương, khen thưởng cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2023 - 2024. Đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục trung học năm học 2024 - 2025./.

Hoài Phương

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu