Thứ Tư, 19/06/2024 10:56 (GMT +7)

Kinh phí khuyến công - tiếp sức doanh nghiệp đầu tư phát triển

Thứ 2, 12/02/2024 | 13:36:05 [GMT +7] A  A

Trong năm 2023, Long An thực hiện 7 đề án khuyến công quốc gia và 10 đề án khuyến công địa phương, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Đây được xem là “vốn mồi” nhằm hỗ trợ nguồn lực để các cơ sở đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

Đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ đầu tư dây chuyền đóng gói trà túi lọc tại Công ty cổ phần Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười, huyện Mộc Hóa

Năm qua, các chương trình khuyến công nhìn chung được triển khai thuận lợi, trong đó, công tác khuyến công địa phương được cấp kinh phí 1,35 tỷ đồng, khuyến công quốc gia hơn 1,7 tỷ đồng đều hoàn thành 100% so với kế hoạch. Năm 2024, dự kiến Long An được duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đợt 1 với kinh phí khoảng trên 1,5 tỷ đồng. Còn đối với khuyến công địa phương, UBND tỉnh đã phê duyệt, kinh phí hỗ trợ 1,8 tỷ đồng.

Chương trình nghiệm thu Đề án khuyến công quốc gia “Hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm” tại Công ty Cổ phần thực phẩm HG, huyện Thủ Thừa

Ông Phạm Văn Phong - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương cho biết: “Trung tâm cũng thực hiện khảo sát các đơn vị, về cơ bản thì đã xây dựng được kế hoạch của khuyến công địa phương, hy vọng sẽ giải ngân trong vòng quý 1, quý 2 được khoảng 70 - 80%, còn lại trong quý 3, quý 4 sẽ giải ngân tiếp phần còn lại đối với khuyến công quốc gia, hy vọng khuyến công quốc gia mình được cấp 2 đợt, đợt 1 khoảng 1,5 tỷ đồng, đợt 2 cũng cố gắng phấn đấu để Bộ cấp thêm 1 tỷ đồng nữa. Trung tâm đề xuất Sở trình cho Bộ đã được duyệt chương trình khuyến công điểm, chương trình khuyến công điểm năm 2024 - 2025 dự kiến nếu được hỗ trợ thì khoảng 6 tỷ đồng”.

Lãnh đạo Sở Công thương và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trao đổi với đơn vị thụ hưởng - công ty TNHH nông nghiệp Vaco (Bến Lức)

Để thực hiện tốt công tác khuyến công cần sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Kinh tế - Hạ tầng của các địa phương với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương. Trong đó, địa phương sẽ xác minh, giới thiệu đơn vị thụ hưởng, còn Trung tâm hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục đầu tư. Các đề án này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến máy móc, thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm./.

Thanh Thủy – Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu