Thứ Hai, 27/05/2024 18:46 (GMT +7)

Liên minh Hợp tác xã tỉnh khảo sát tại huyện Tân Hưng

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:58:10 [GMT +7] A  A

Ngày 14/5, ông Trần Hoài Bão - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã,  Phó Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, Tổ hợp tác tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đến khảo sát nắm tình hình hoạt động và thực hiện củng cố, xây dựng các Hợp tác xã tại huyện Tân Hưng. Ông Lê Thành Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với đoàn.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An khảo sát nắm tình hình hoạt động và thực hiện củng cố, xây dựng các Hợp tác xã tại huyện Tân Hưng.

Hiện tại, huyện Tân Hưng có 28 Hợp tác xã (HTX), trong đó có 22 HTX dịch vụ nông nghiệp, 04 HTX nuôi trồng thủy sản và 02 HTX chăn nuôi. Tổng số vốn góp trên 39 tỷ đồng, với 914 thành viên đăng ký tham gia. Trong năm 2023, qua kiểm tra tình hình hoạt động tại 25 HTX trên địa bàn, nhìn chung các HTX đều duy trì được số lượng tổ chức bộ máy; hoạt động theo mô hình 01 bộ máy tổ chức được Đại hội thành viên nhiệm kỳ bầu ra. Hiện có 20/25 HTX đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, 05 HTX chưa tổ chức Đại hội. Năm 2023, tổng doanh thu của các HTX trên 41 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 172 triệu đồng/HTX.

Các Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Tân Hưng chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Toàn huyện có 71 Tổ hợp tác (THT) với hơn 01 ngàn thành viên, kinh doanh chủ yếu về dịch vụ bơm điện, làm đất, sạ giống, phun thuốc, thu hoạch và cung ứng vật tư, liên kết tiêu thụ nông sản.

Ngoài ra, việc triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với THT, HTX cũng được huyện Tân Hưng quan tâm thực hiện tốt. Năm 2023, có 9 HTX tiếp cận vốn vay với số tiền 9,5 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ hỗ trợ phát triển Liên minh của tỉnh là 9 tỷ đồng và vốn Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của các HTX cũng còn một số hạn chế như: Năng lực quản lý còn yếu, vốn Quỹ còn nhỏ so với nhu cầu thực tế; tiến độ triển khai các tiêu chí xây dựng HTX điểm ứng dụng công nghệ cao diễn ra còn chậm; hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh, đổi mới quy chế quản lý hoạt động...

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của THT, HTX và đề xuất giải pháp để hoạt động tốt hơn thời gian tới.

Huyện Tân Hưng hiện có 28 Hợp tác xã, trong đó có 22 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Trần Hoài Bão - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã, Phó Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, Tổ hợp tác tỉnh ghi nhận và phân tích làm rõ các ý kiến mà đại biểu quan tâm. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung mà Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, Tổ hợp tác huyện Tân Hưng, các HTX cần quan tâm thực hiện để THT, HTX trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Văn Sách

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu