Thứ Ba, 25/06/2024 12:10 (GMT +7)

Long An xây dựng lộ trình miễn học phí cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 11/01/2024 | 11:40:39 [GMT +7] A  A

Thực hiện Nghị định số 97 của Chính phủ, tiến tới, tỉnh Long An sẽ xem xét, có chính sách miễn giảm học phí cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh.

Long An xây dựng lộ trình miễn học phí cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh

Cũng theo Nghị định số 97 sẽ giữ ổn định học phí từ năm học 2023 - 2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bằng mức học phí năm học 2021 - 2022. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu sở giáo dục và đào tạo cùng các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp gần nhất xem xét, thông qua và ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết về mức thu học phí trước đó.

Đặc biệt, phải khẩn trương xây dựng, đề xuất lộ trình miễn giảm toàn bộ học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương để xin chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, BTV tỉnh ủy, làm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Chính sách này sẽ góp phần tạo điều kiện cho giáo dục phát triển và đảm bảo việc tiếp cận bình đẳng trong giáo dục./.

Duy Huệ - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu