Thứ Bảy, 15/06/2024 12:35 (GMT +7)

Nâng cao ý thức sản xuất, tiêu dùng hàng Việt

Thứ 7, 08/06/2024 | 11:17:41 [GMT +7] A  A

Qua 6 tháng đầu năm 2024, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đạt kết quả ấn tượng khi có nhiều người tiêu dùng có thói quen mua sắm, sử dụng hàng Việt, góp phần giúp nâng cao ý thức sản xuất, tiêu dùng hàng Việt.

‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nâng cao ý thức sản xuất, tiêu dùng hàng Việt

Sở Công Thương đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến;, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giải quyết các khó khăn trong hoạt động cung ứng, vận chuyển, lưu thông hàng hóa,  qua đó đã có trên 300 lượt doanh nghiệp tham gia cung ứng hàng hóa, dịch vụ.  Đến nay đã có 68 gian hàng tham gia Sàn thương mại điện tử với 265 sản phẩm.

Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục đạt kết quả tích cực trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; thiết lập các kênh phân phối hàng hóa, phát triển thị trường nội địa; ứng dụng thương mại điện tử trong công tác mở rộng thị trường trong và ngoài nước; kiểm tra, kiểm soát thị trường; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Quế Quyên – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu