Thứ Sáu, 24/05/2024 04:21 (GMT +7)

Tân Thạnh có 11/13 xã, thị trấn hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:48:10 [GMT +7] A  A

Đến nay, huyện Tân Thạnh đã có 11/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong đó MTTQ xã Tân Lập được chọn làm Đại hội điểm cụm thi đua số 1 của tỉnh và của huyện (tổ chức vào ngày 03/01/2024) để rút kinh nghiệm triển khai tại các địa phương khác trong huyện.

Đại hội đại biểu MTTQ của các xã, thị trấn diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc đạt yêu cầu

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện diễn ra vào đầu tháng 6/2024.

Để đảm bảo Đại hội MTTQ các cấp được tổ chức thành công, hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu, Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện chỉ đạo Uỷ ban MTTQ 06 xã còn lại tiếp tục bám sát kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu cấp mình; rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức Đại hội; chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương để lãnh đạo và tạo điều kiện cùng MTTQ làm tốt công tác tổ chức Đại hội.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, tạo sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng và các tầng lớp Nhân dân cũng như thúc đẩy khí thế hăng hái trong cán bộ, Đảng viên, Nhân dân cùng thực hiện nhiều công trình, phần việc, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu