Thứ Sáu, 24/05/2024 23:21 (GMT +7)

Tân Thạnh tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xứ lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:58:06 [GMT +7] A  A

Ngày  09/5/2024. UBND huyện  tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm  2024.

Đại biểu dự lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có trên 60 học viên là thủ trưởng, công chức, viên chức phụ trách công tác tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Chủ tịch UBND, Công chức, viên chức phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn thư thường xuyên của các đơn vị cấp xã, thị trấn.  Tại hội nghị, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Nội chính - Tiếp công dân tỉnh - Đỗ Hữu Thùy Dương trực tiếp hướng dẫn các quy định, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua lớp tập huấn nhằm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Nội chính - Tiếp công dân tỉnh - Đỗ Hữu Thùy Dương truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn còn giúp trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhất là kỹ năng trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh cho đội ngũ công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Qua đó kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt là đối với các vụ việc tiếp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc, kéo dài, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, với kỹ năng, nghiệp vụ được trang bị qua buổi tập huấn còn giúp đội ngũ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý các vụ việc ngay từ khi tiếp nhận, không để phát sinh, kéo dài./.

Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu