Thứ Ba, 18/06/2024 10:14 (GMT +7)

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ 7, 30/03/2024 | 11:02:20 [GMT +7] A  A

Ngày 29/3, tại điểm cầu tỉnh Long An, lãnh đạo, công chức Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành do Thanh tra Chính phủ tổ chức.

Tại điểm cầu tỉnh Long An

Luật Thanh tra năm 2022 được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, gồm 8 chương, 118 điều. Luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013 về tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra và khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật về thanh tra hiện nay. 

Có nhiều điểm mới, nổi bật so với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 cho phép thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ thay vì mỗi bộ chỉ có một tổ chức thanh tra như Luật Thanh tra năm 2010. Luật quy định các bước tiến hành cuộc thanh tra với nội dung công việc cụ thể và đầy đủ. Luật quy định về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo tính khả thi của các kết luận thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2022 cũng có những quy định cụ thể chặt chẽ hơn về việc báo cáo trước khi ban hành kết luận thanh tra, khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Ngoài ra, luật cũng quy định về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm toán nhà nước. Chế định thanh tra nhân dân cũng được tách ra khỏi Luật Thanh tra năm 2022.

Thanh tra Chính phủ cũng đã phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã phổ biến một số văn bản hướng dẫn thi hành luật như: Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/1/2024 của Chính phủ về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành./.

 Ngọc Huyền - Trường Hải

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu