Thứ Sáu, 24/05/2024 22:46 (GMT +7)

Bến Lức tiến độ triển khai xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:05:58 [GMT +7] A  A

Chiều 14/5/2024, UBND huyện Bến Lức tổ chức họp kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị vặn minh” năm 2024. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

UBND huyện Bến Lức nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”

Đến nay thị trấn cơ bản đã hoàn thành phần lớn các tiêu chí theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vè Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong đó các tiêu chí như: Giao thông đô thị (tiêu chí số 2), môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 3), tiêu chí việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị (tiêu chí số 6) và tiêu chí về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị đều đạt tất cả các nội dung. 

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng đánh giá của huyện tham gia đóng góp ý kiến theo từng nội dung tiêu chí được giao chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn thực hiện, tập trung vào các nội dung chưa đạt tại các chỉ tiêu: hệ thống truyền thanh thông minh; tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất và tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia; công tác quy hoạch đô thị, …

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Thành Nhân yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền của thị trấn Bến Lức cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong tổ chức thực hiện xây dựng đô thị văn minh; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa trong tổ chức thực hiện các tiêu chí cần nguồn kinh phí. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; Rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí về đô thị văn minh để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện hoàn thành và nâng cao các chỉ tiêu đô thị văn minh./.

Việt Hằng – Kim Phượng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu