Thứ Hai, 17/06/2024 08:50 (GMT +7)

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Nông dân

Thứ 4, 05/06/2024 | 19:00:11 [GMT +7] A  A

Ngày 05/6/2024. Huyện ủy Tân Thạnh tổ chức đối thoại giữa  Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo với cán bộ hội, hội viên nông dân trên địa bàn huyện về chính sách hỗ trợ nông dân trong việc xây dựng phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với định hướng phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn. Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Phước Vẹn cùng hơn 80 Cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện tham dự.

Trên 80 Cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện tham dự buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên nông dân đã có 16 ý kiến với các nội dung như: cần quan tâm hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi cho Nông dân, quan tâm liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác cho nông dân; cần quan tâm nhiều đến việc tìm đầu ra cho các sản phẩm cây ăn quả, cần tạo điều kiện, hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ nhãn mác, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, điều kiện cấp mã vùng trồng; cung cấp thông tin, thị trường nông sản, tạo điều kiện nông dân dễ dàng kết nối thông tin để nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người dân; cần quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo nghề; việc quản lý chất lượng cây giống, phân bón thuốc bảo vệ thực vật; quan tâm công tác nạo vét kênh mương nội đồng kết hợp làm đường giao thông nông thôn…

Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo giải trình ý kiến, đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân

Bí thư Huyện ủy - Bùi Quốc Bảo đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian đến. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Hội Nông dân tăng cường xuống cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, chủ động phối hợp với các ban ngành tham mưu, đề suất cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các chính sách của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tiếp tục khai thác các nguồn ủy thác từ ngân hàng chính sách; xây dựng và thực hiện có hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất nhằm nâng cao sản xuất năng suất chất lượng và đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân./.

Kim Nhạn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu