Chủ Nhật, 26/05/2024 10:04 (GMT +7)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An  lấy ý kiến đóng góp 2 dự án Luật

Thứ 3, 14/05/2024 | 17:06:25 [GMT +7] A  A

Sáng 14/5, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Long An - Lê Thị Song An chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng 2 dự án Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tổ chức lấy ý kiến đóng góp 2 dự án Luật

Theo đó, Dự thảo Luật Di sản văn hóa gồm 09 chương 102 điều, tăng 02 chương, 29 điều so với Luật Di sản văn hóa hiện hành. Với những nội dung cơ bản như: Bổ sung, hoàn thiện một số thuật ngữ liên quan; Quy định rõ quyền sở hữu, quyền khác đối với di sản văn hóa, tạo cơ sở để xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ thể di sản trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 43 điều của 08 chương trong tổng số 116 Điều của 14 Chương của Luật Dược năm 2016, liên quan đến giải thích từ ngữ, một số quy định về tổ chức, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc,....

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất đối với 2 Dự thảo Luật, trong đó, nhiều nội dung được các cơ quan tiếp thu chỉnh lý, đề xuất, như các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người dân trong việc phát huy di sản văn hóa, khó khăn vướng mắc trong phân cấp phân quyền, xây dựng tu bổ các di sản; các chính sách cung ứng thuốc cho việc khám chữa bệnh.

Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh - Lê Thị Song An phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh - Lê Thị Song An ghi nhận ý kiến đóng góp các đại biểu. Đồng thời sẽ tổng hợp tất cả ý kiến đóng góp cho 2 dự án Luật Di sản văn hóa và Luật Dược, xem đây là cơ sở cho Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV./.

Mỹ Uyên - Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu