Thứ Tư, 17/07/2024 03:57 (GMT +7)

Giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạnh Hóa

Thứ 5, 20/06/2024 | 12:00:41 [GMT +7] A  A

Ngày 19/6/2024, Đoàn Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An do bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Thạnh Hóa nhằm giám sát về công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn năm 2021 - 2023. Tham gia thành viên đoàn giám sát có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phùng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND 02 xã Tân Tây và Thạnh An.

Bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

Giai đoạn năm 2021- 2023, tổng nguồn vốn được huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hơn 444,3 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn vốn khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới). Trong đó, vốn trực tiếp của chương trình do ngân sách Trung ương và tỉnh phân bổ gần 79 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình khác gần 239,3 tỷ đồng; vốn huy động từ người dân, doanh nghiệp hơn 34,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn có nguồn vốn tín dụng chính sách để thực hiện các chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo cho người dân và các nguồn lực khác.

Hàng năm sau khi có quyết định phân bổ vốn trực tiếp của chương trình từ ngân sách Trung ương và tỉnh, cơ quan chuyên môn huyện tham mưu UBND huyện phân bổ vốn cho các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng kinh phí đúng quy định để thực hiện các công trình, dự án, phần việc xây dựng nông thôn mới. Nhìn chung, các nguồn vốn đều được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện khẩn trương lên kế hoạch sử dụng và giải ngân đúng quy định. Trong đó, hàng năm giải ngân vốn đầu tư công và vốn xổ số kiến thiết đều đạt 100%. Đối với nguồn vốn sự nghiệp giải ngân đạt trên 80%. Một phần vốn sự nghiệp chưa giải ngân hết hàng năm, huyện có văn bản báo cáo lý do và xin điều chuyển qua năm tiếp theo để tiếp tục sử dụng đảm bảo các nội dung, phần việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong các năm qua, diện mạo nông thôn của huyện tiếp tục có nhiều đổi mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất cũng như sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Đời sống vật chất, tin thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong giai đoạn năm 2021- 2023, huyện Thạnh Hóa có thêm xã Thạnh An đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 06 xã; đồng thời, xã Tân Tây từ xã nông thôn mới đã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thời gian qua còn một số khó khăn. Trong đó, nhu cầu nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng là rất lớn trong khi nguồn lực của huyện còn hạn chế. Do đời sống người dân còn nhiều khó khăn, một số hộ còn tâm lý trong chờ vào sự hỗ trợ đầu tư của ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tình hình suy giảm kinh tế nên tỷ lệ huy động các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia xây dựng nông thôn mới còn thấp.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi, đề xuất các giải pháp để huyện nghiên cứu tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các nội dung báo cáo, phản ánh, đề xuất, kiến nghị của huyện. Bà cũng đề nghị huyện cần bổ sung, hoàn chỉnh thêm nội dung báo cáo theo ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát để trên cơ sở đó, đoàn sẽ có ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh trong thời gian tới./.

Ngọc Như

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu