Thứ Tư, 19/06/2024 00:42 (GMT +7)

Mộc Hóa triển khai các văn bản có liên quan đến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ 7, 25/05/2024 | 09:41:56 [GMT +7] A  A

Ngày 24/5/2024, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp Trung tâm Chính trị huyện Mộc Hóa tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản có liên quan đến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với khoảng 90 đại biểu tham dự.

Đồng chí Bùi Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai Luật dân chủ ở cơ sở

Hội nghị đã triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác Dân tộc - Tôn giáo; Luật dân chủ cơ sở năm 2023; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Hội nghị nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; Củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”./.

Thanh Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu