Thứ Tư, 29/05/2024 08:49 (GMT +7)

Quản lý thuế trong thương mại điện tử

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:43:10 [GMT +7] A  A

UBND tỉnh Long An triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 18 ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT).

Quản lý thuế trong thương mại điện tử

Cụ thể, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 18 về “đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển TMĐT, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ”, đến nay, Long An quản lý hơn 220 lượt cá nhân hoạt động TMĐT, doanh số hơn 19 tỷ đồng, số thuế hơn 550 triệu đồng, chưa phát hiện các tổ chức, doanh nghiệp có phát sinh đăng ký kê khai, nộp thuế liên quan hoạt động kinh doanh TMĐT.

Hình thức kinh doanh TMĐT đa số tập trung đối với cá nhân buôn bán hàng hóa, dịch vụ nhỏ lẻ, một phần cá nhân, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh TMĐT qua các sàn giao dịch. Tỉnh có 2 sàn giao dịch TMĐT, tuy nhiên do không hiệu quả nên đã ngưng hoạt động 1 sàn, sàn còn lại chủ yếu phục vụ quảng cáo. 

Ngoài công tác tuyên truyền, tỉnh tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ thông tin, triển khai chính sách quản lý thuế TMĐT, nhằm đảm bảo công bằng trong việc xác định nghĩa vụ thuế giữa các loại hình kinh doanh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định./.

Thanh Thủy – Bảo Phúc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu