Thứ Bảy, 22/06/2024 10:35 (GMT +7)

Tân Thạnh phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025

Thứ 6, 24/05/2024 | 04:41:26 [GMT +7] A  A

Ngày 22/5/2024 Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tân Thạnh họp thông qua dự thảo Kế hoạch Xây dựng huyện Tân Thạnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2025; thông qua dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng dựng nông thôn mới năm 2024 và các nội dung có liên quan đến xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; lấy ý kiến dự thảo đề cương clip xây dựng huyện nông thôn mới. PCT.UBND huyện - Lê Phước Vẹn chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh hội nghị

Theo Kế hoạch, huyện đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới để được công nhận huyện Tân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Về xây dựng xã nông thôn mới: phấn đấu đến năm 2024, toàn huyện có 12/12 xã đều đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025. Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Toàn huyện có ít nhất 10% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo chuẩn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025). Hỗ trợ xã Hậu Thạnh Đông, Tân Ninh, Tân Lập hoàn thiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025 và phấn đấu xây dựng Nhơn Hòa Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Xây dựng thị trấn Tân Thạnh đạt chuẩn đô thị văn minh đến tháng 6 năm 2024.

Để đạt được các mục tiêu này, huyện đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng năm phải thực hiện quyết liệt, tập trung cao độ. Năm 2024: Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt, triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí chưa đạt để đạt chuẩn cuối tháng 4/2024. Xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo và hồ sơ chứng minh đạt chuẩn các tiêu chí để trình tỉnh thẩm tra và đề nghị Trung ương xem xét, thẩm định công nhận huyện Tân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến thời gian nộp hồ sơ vào quý II/2024. Năm 2025: Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới đảm bảo 9/9 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiếp đoàn thẩm định của Trung ương thẩm định công nhận Tân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Năm 2023, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: toàn huyện có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%; có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt 03/09 tiêu chí huyện NTM. Tại cuộc họp các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp cũng như nêu lên những khó khăn cần phải giải quyết, tháo gỡ để đạt được kết quả cao theo mục tiêu của huyện đề ra trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện và huyện đạt chuẩn NTM.

Tân Thạnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Kết luận cuộc họp, PCT.UBND huyện - Lê Phước Vẹn chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo huyện, các ngành, các địa phương tập trung thục hiện theo phân công. Sau cuộc họp các đơn vị có đóng góp ý kiến gửi văn bản về văn phòng điều phối. Đơn vị soạn thảo văn bản kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 thêm phần căn cứ cho hoàn thiện văn bản. Văn phòng điều phối rà soát kỹ các tiêu chí phải hoàn thiện đạt chuẩn, thực hiện đến tháng 7/2024 phải hoàn chỉnh hồ sơ các ngành và các địa phương để trình thẩm định./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu